Biavl kort fortalt

Lav nye famillier

PRODUKTION AF SMÅFAMILIER

Produktion af småfamilier er en vigtig del af varroa-bekæmpelsen. Det at have reservefamilier og dronninger er en god investering ind i den næste sæson. Desuden giver småfamilierne en mulighed for at bekæmpe varroa på et andet tidspunkt end normalt.

PRODUKTION AF SMÅFAMILIER EN VIGTIG DEL AF VARROABEKÆMPELSEN
At have et overskud af dronninger og bifamilier er en god forsikring mod år med store vintertab eller med dårlige parringer af dronninger. Desuden kan småfamilier være gode at forstærke bifamilier med om foråret, i hvor det gælder om at få bifamilierne til at være stærkest mulige til vinterrapstrækket.

Produktionen af småfamilier giver en positiv sidegevinst i forhold til varroa. Blot det, at man tager bier og yngel fra en produktionsfamilie gør, at man kan reducere antallet af varroa med op til en tredjedel. Småfamilier kan nemt og bekvemt varroabehandles i sæsonen, da disse ikke vil give noget honningafkast i den indeværende sæson. Dette giver gode muligheder for at have sunde og stærke bifamilier til indvintring.

Image

 

HVOR MANGE SMÅFAMILIER?

Det er selvfølgelig en personlig sag hvor mange småfamilier man vil indvintre, men flere danske biavlere indvintre rundt regnet 1/4-1/3 småfamilier i forhold til antal indvintrede produktionsfamilier. Desuden har der de sidste mange år været en god afsætning af nye bifamilier i foråret. Så producerer man for mange bifamilier, kan overskuddet let sælges.

 

HVORDAN HUSES SMÅFAMILIERNE?

Den klassiske måde at huse småfamilier på, er at sætte en eller to skillevægge ind i bihuset. Hertil er man nødt til at have en specialbund. Dette udstyr kan købes hos bimaterielforhandlerne. Man har så det vi kalder en tvilling eller trilling. På denne måde kan de små familier deles om varme-økonomien vinteren over. I nogle trugstader er der 2 flyvesprækker, hvorfor man nemt kan overvintre to bifamilier heri.

 

PRODUKTION AF SMÅFAMILIEN

I sæsonen, når trækket er ved at toppe, vil der være et stort overskud af yngeltavler i de fleste bifamilier (juli måned). De bier som fødes i denne periode er for tidligt fødte til at være gode vinterbier og forsent fødte til at kunne deltage i et evt. træk. Det eneste de gør er at æde af bifamiliens forråd. Derfor kan man fint i denne periode fjerne yngeltavler fra produktionsfamilierne og lave småfamilier helt uden omkostninger for bifamilierne. Mange føler sig dog udtrykke ved denne metode og tager i stedet et antal produktionsfamilier som splittes op til produktion af småfamilier. Gøres dette skal der ikke tilføres unge bier fra andre bifamilier.

Tidspunktet for produktion af småfamilierne kan være lige fra starten af juni, hvor man har de første ubefrugtede dronninger, til helt hen i august måned.

En ny bifamilie skal have tilført unge bier, pollen og foder så den kan klare sig den første tid uden at være afhængig af at skulle samle noget ind i naturen. Småfamilierne har så at sige ingen trækbier.

Omkring den 1. juli vil en opskrift for en 5 rammers småfamilie være:

A. En god pollentavle med påsiddende bier.

B. En god yngeltavle med forseglet yngel,

der skal til at krybe.

C. En kunsttavle + evt. en jomfrutavle.

D. En god fodertavle, gerne med uforseglet honning og pollen.

Tavlerne skal være med påsiddende bier.

E. Ca. 1,5 liter unge bier (=bier fra 2-3 yngel- tavler).

Tilsættes en parret dronning er det vigtigt at det er en jomfrutavle der tilsættes, således at hun straks kan gå i gang med at lægge æg. Tilsættes en jomfrudronning, tilsættes en kunstavle.

Flyvesprækken indsnævres til 5 cm.

Den parrede eller uparrede dronning kan tilsættes straks i indføringsbur. Det er vigtigt at de nye bifamilier sidder på den plads de fylder og ikke mere.

Laver man bifamilierne i samme bigård, som bierne kommer fra, bør man lukke flyvesprækken til småfamilierne i et par dage, da disse nye bifamilier ikke har vagtbier og derfor kan blive udsat for røveri. Brug evt. græs til at lukke flyvesprækken. Det visner og falder selv ud efter et par dage. Det mest optimale ville være at flytte de nye bifamilier til en ny bigård (min. 3 km væk).

 

DRIVFODRING ER VIGTIGT!

Er der ikke indbæring af nektar skal de nye familier drivfodres med ca. ½ liter tynd sukkeropløsning (40% sukkeropløsning) hver anden dag. Man kontrollerer om man fodrer for meget eller for lidt ved at kontrollere at der hele tiden er en foderbræmme omkring ynglejet. Hvis yngellejet indsnævres for stærkt, hindres dronningen i evt. æglægning. Dette er ikke hensigtsmæssigt for bifamiliens udvikling. Bemærk, at når der kryber hele yngeltavler i bifamilien, øges antallet af bier voldsomt. Det kan derfor være nødvendigt at tilsætte yderligere rammer.

 

VARROA-BEKÆMPELSE

Man skal være opmærksom på, at yngeltavlerene til de nye småfamilier bør komme fra bifamilier med lille varroa-angreb. Tilsættes en uparret dronning vil der i småfamilien komme en periode uden forseglet yngel. Man kan så passende give bifamilien en mælkesyrebehandling eller oxalsyre- drypning, når den nye dronning lige er kommet i æglægning. Her skulle én behandling være tilstrækkelig. Bruger man en parret dronning, kan man behandle yngeltavlerne og bier med en myresyrebehandling inden den nye dronning tilsættes. Giver man den nye dronning de rigtige tavler med udkrybende yngel, vil der også her være dage hvor der ikke er forseglet yngel i bifamilien. Her kan også mælkesyrebehandles eller oxalsyredryppes.

 

EN SMART OG NEM AFLÆGGER

Her kommer en nem måde at lave aflæggere på til de som har svært ved at finde dronningen. Metoden kræver nemlig ikke at man finder dronningen.


DET EVINDELIGE PROBLEM

Det evindelige problem for den knapt så rutinerede biavler, er, at det er svært at finde dronningen. Derfor kan dette være en hindring for at lave småfamilier.

 

FEJ BIERNE AF

Hvis man ikke kan finde dronningen, gør man blot det at man finder: A) En god pollentavle,

B) En god yngeltavle med yngel der skal til at krybe, C) En kunsttavle eller jomfrutavle og D) En god fodertavle, gerne med uforseglet honning i. Alle bier fejes af disse tavler ned i moderfamiliens yngelrum. Herefter samles rammerne i et tomt magasin, som sættes ovenpå et dronningegitter, lige over det gamle yngelleje. I løbet af et døgn vil ungbierne trække op i magasinet og besætte tavlerne. Efter et døgn eller to kan man fjerne magasinet, og man har nu de helt rigtige bier til en aflægger.

Herefter kan der tilsættes en ny dronning som beskrevet i afsnittet om produktion af småfamilier.

Image

Image