Biavl kort fortalt

Kashmir Bi Virus (KBV)

KASHMIR BI VIRUS (KBV)

KBV blev først fundet hos voksne Apis cerana bier i Kashmir, og er senere fundet hos A. mellifera i Australien og Tyskland. Undersøgelser har vist, at KBV er det mest virulente virus af alle de vira som findes hos honningbier. KBV er meget nært beslægtet med Akut Paralyse Virus (APV).

KBV optræder ofte hos raske bier og yngel i et slumrende stadie. Det vil sige, at viruset er til stede i bien, men det udvikler sig ikke nok til at der optræder kliniske symptomer. Forsøg med varroa og injicering har vist, at en sådan mekanisk beskadigelse virker som aktivator for opformeringen af KBV. Et andet forsøg viste, at kun nogle få partikler af KBV injiceret ind i blodet hos både voksne bier og yngel er nok til at de dør indenfor tre dage efter injektionen. Andre sygdomme, som for eksempel nosema, kan også aktivere opformeringen af viruset.

Opformeringen, som er meget hurtig, af KBV forekommer i alle biens væv, undtagen i nervesystemet.

Ud over at varroa kan overføre viruset, så mener man, at ammebier via larvefoderet kan smitte yngelen. En anden mulighed, som dog endnu ikke er påvist, er at viruset kan overføres med ægget.

SYMPTOMER: Symptomerne på KBV kan være svære at tolke, da de minder meget om andre sygdomme. Både yngel og voksne bier kan angribes af KBV.

Larver som har KBV ser væskeholdige og skinnende ud, og symptomerne minder om dem man finder ved sækyngel. Dog dør larver med KBV, modsat ved sækyngel, inden de bliver stræklarver og derfor inden cellen forsegles.

Symptomerne kan udover at minde om sækyngel, også minde om europæisk bipest og paralyse (lammelse).

Hos voksne bier kan sygdommen ytre sig ved kravlende bier, og ofte ses det at bifamilier meget hurtigt uddør.