Biavl kort fortalt

· En bi flyver 30.000 km på en liter honning

 

· En bifamilie bruger 8 kg honning som flyvebrændstof for at lave et kg  honning til biavleren

 

· Der er ca. 6.000.000.000 honningbier i damnark

 

· I en mark med hvidkløver er der 400  -  500 millioner blomster pr. ha. De skal alle besøges af en bi for at sætte frø

 

· En bifamilie kan overvintre ved temperaturer helt ned til minus 45 grader

 

· En bidronning parre sig med 6—8 droner, når hun er en uge gammel. Hun opbevarer dronernes sæd i en sædgemme og er efter parringen i stand til at lægge æg i flere år.

 

· Duftstoffer er meget vigtige i bifamilien. Duftstoffer fra dronningen forhindre dannelsen af nye dronninger i bifamilien. Duftstoffer holder sammen på bierne i en sværm

 

· Honningbier og silkesommerfugle er de eneste insektarter, der holdes som husdyr i større stil.

 

· Bierne har et sprog. Biavleren kan forstå en del af sproget. Når en bi har fundet et sted med mange blomster, kan den gennem bidansen fortælle andre bier i stadet afstand og flyveretning til blomsterne.

 

Viste du