Biavl kort fortalt

Hvordan kom jeg i gang med biavl

 

Bier er nyttige

I landbrug, havebrug og frugtavl kræves bier til bestøvning af en række afgrøder. Forsøg har vist, at der ved bibestøvning kan opnås store merudbytter, f.eks.:

· op til 10% for raps

· op til 60% for jordbær og hindbær

· over 100% for kløver, solbær og æbler

Beregninger viser at biernes bestøvningsarbejde giver et samlet merudbytte i landbruget svarende til mere end 500 millioner kroner.

Bier er også nyttige i et samspil mellem dyr og planter i naturen, for mange vilde planter har et stort behov for insektbestøvning. Bibestøvning af vilde planter medvirker til øget frø- og bærproduktion i naturen til gavn for fugle og vildt.

Biavl

Biavl er en meget interessant hobby - for det er et eventyr at sætte sig ind i biernes liv. Ustandseligt opdager man nye sammenhænge i naturen.

Som en ekstra gevinst får biavleren også honning, der er et helt enestående naturligt fødemiddel - uden nogen form for tilsætningsstoffer. Honningudbyttet fra en enkelt familie kan variere fra nogle få kg til langt over hundrede kg.

I lille skala er biavl en hobby, som ikke kræver meget tid, men hvis man vil (eller ikke passer på!), vil man kunne bruge al sin fritid på sin hobby.

Man kan sagtens holde bier i en villahave uden at genere naboerne, som tværtimod vil kunne glæde sig over et øget frugtudbytte - og de allerfleste insektstik skyldes hvepsestik!

Biavl er en billig hobby, for det er muligt at få dækket i hvertfald en del af sine udgifter ved at sælge sin honning.

Bigården placeret efter nøje overvejelser — og med anvisning udfra Pouls mangeårige erfaringer

 

Biavl

Det var en lørdag formiddag hvor jeg var alene hjemme med ungerne, og jeg foreslog dem at køre ud til en fjerkræudstilling, og som altid ville de meget gerne med.

På udstillingen var der en stand for biavlerforeningen, hvor jeg nysgerrigt fik svar på de få ting som jeg kunne finde på at spørge om.

Da vi var hjemme igen fortalte jeg begejstret hvad vi havde oplevet, og det fortalte min anden halvdel videre til nogle naboer senere på  dagen.

Tiden gik og efter en vellykkede skiferie ringer biavler Poul pludselig til mig, han har hørt jeg er interesseret i bier, og mangler et sted at sætte sine — så hvis jeg er frisk på ide én vil han lære mig op -  ja ser i sådan et tilbud kan man jo ikke sige nej til og en ny biavler var født.