Biavl kort fortalt

Virussygdomme

VIRUSSYGDOMME

Mange af de skader som optræder i forbindelse med varroa-angreb kan tilskrives virussygdomme. Varroa-miden kan fungere som vektor for forskellige vira. Det vil sige at den optræder som bærer og overfører af viruspartikler. Når en varroa-mide suger blod (hæmolymfe) fra en virusinficeret bi bliver den inficeret med virus. Varroa-midens spytkirtler indeholder herefter viruspartikler. Dette virus kan overføres til bier og larver når miden stikker hul for at suge blod. Desuden kan varroa-miden fungere som udløsende faktor for latent (det vil sige sygdom som endnu ikke er brudt ud) forekommende virus ved denne stikpåvirkning.

Der findes omkring 17 forskellige vira hos honningbier. Af disse er der i Danmark fundet: Akut Paralyse Virus (APV), Deformeret Vinge Virus (DWV), Kronisk Paralyse Virus (sortfarvningssyge) og Sækyngel Virus (SBV). Meget tyder på, at Kashmir Bi Virus (KBV) sandsynligvis også findes i Danmark.

Ligeledes er der fundet Uklar Vinge Virus (CWV) og Sort Dronningcelle Virus (BQCV) i Danmark. Sidstnævnte virus optræder ikke sammen med varroa-miden, men derimod sammen med Nosema apis (som forårsager nosema-syge).

Østrigske undersøgelse har vist, bifamilier kun yderst sjældent angribes af ét virus. De konkludere, at der som regel er et sted mellem to og fire vira tilstede samtidig.