Biavl kort fortalt

Stadetyper

 

 

Rammer, vokstavler og celler

 

Magasiner

 

 

Dronningegitre

 

 

Bistadet

Trugstade

Ramme

Magasin

Opstablingsstade

Dronningegitter

 

Propolisgitter

 

 

Pollengitter

 

 

Cellebygning, droneceller, og dronningeceller

 

 

 

Dronetavle, kunsttavle, og vildbyg

 

 

 

Voks, og voksens muligheder