Biavl kort fortalt

Biernes sygdomme

Links til Dansk biavlerforenings hjemmeside

 

Bakteriesygdomme
 Ondartet bipest
 Europæisk bipest

Svampesygdomme
 Kalkyngel
 
Stenyngel

Virussygdomme
 
Akut Paralyse Virus (APV)
 
Deformeret Vinge Virus (DWV)
 
Kashmir Bi Virus
 
Sækyngel virus

 Andre virussygdomme

Parasitter
 Varroa
 Trakémiden
 Nosema

 Voksmøl

Anden svækkelse af bifamilien
 Amøbesyge, bugløb, pukkelyngel, forkølet yngel

Parasitter som muligvis er på vej
 Tropilaelaps-miden
 Den lille stadebille