Biavl kort fortalt

Biforgiftninger


Landmænd, gartnere og haveejere kan komme galt afsted, når de bruger midler til bekæmpelse af lus og andre skadedyr på deres planter.

Det kan være raps på landmandens mark. Men også ved sprøjtning af jordbær eller hindbær i haven. Selv ved sprøjtning af roserne kan bierne skades.

Mange af sprøjtemidlerne er nemlig også meget giftige for bier.

Biavlerne kan kræve erstatning for den skade, der sker på deres bier efter en sprøjtning.

Det kan være mange penge. Som regel skades også alle de andre nytteinsekter ved forkerte sprøjtninger. Så pas på bierne og andre nytteinsekter ved sprøjtning.