Biavl kort fortalt

Skriv firmaslogan her

Biavl kort fortalt

Dronningeavl

Hvis du er en mindre biavler findes der mange nemme måder at få lavet en ny famillie på — jeg vil her beskrive hvordan jeg gør hvis jeg skal lave op til 10 nye famillier.

 

Brug en stærk famillie, gerne den som er kommet bedst fra start i foråret.

 

Når du har 2 magasiner på over ynglelejet, og ikke før sidst i maj, ellers er der ikke droner nok til at få de nye dronninger godt parret, er du klar til at starte

 

Den gamle dronning får lov til at gå i sit yngleleje

 

I øverste magasin flytter du 2 yngletavler op, med krybende yngel og helst lidt pollen, og med alle bierne på.

 

Mellem de 2 tavler gøres plads til en omlarvet tavle.

 

Efter 3 timer er der samlet mange unge bier til at tage sig af dine omlarvede larver

 

Du omlarver nu 10—20 cellekopper fra din bedste famillie, og placerer dem imellem de 2 rammer.

 

Dette gentager du et døgn efter og ser samtidigt efter hvor mange larver der er antaget.

 

Efter 5 dage tilser du stadet og sætter beskyttelsesceller på alle de celler der er anlaget og fuldt forseglede.

 

Efter yderlig 7 dage klækker dronningerne, du tager dem med ind i et lukket rum og mærker dem.

 

Du kan nu sætte dem i parringsstaderne hvor de indenfor de første 14 dage gerne skulle være i æglægning.

 

Du kan herefter skifte gamle dronninger eller lave helt nye famillier.